Teisės aktų projektai

Turizmo įstatymo pakeitimas

Nr. 17-4147 "Dėl Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo Nr. VIII-667 pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2283 straipsnio, šeštosios knygos XXXV skyriaus trečiojo skirsnio ir kodekso priedo pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui"
(http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1220012)

Nr. 17-4150 "Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo Nr. VIII-667 pakeitimo įstatymo projektas"
(http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1220018)

Nr. 17-4151 "Civilinio kodekso 6.228(3) straipsnio, šeštosios knygos XXXV skyriaus trečiojo skirsnio ir kodekso priedo pakeitimo įstatymo projektas"
(http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1220021)

Informacija atnaujinta: 2017-11-02