Žemaitijos dailininkų Sąjungos Galerija

Žemaitijos dailininkų sąjunga oficialiai įregistruota 2001 m. gruodžio 14 d. Klaipėdoje. Idėja, suburti Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje gyvenančius dailininkus žemaičius ir ne žemaičius, tačiau besidominčius Žemaitijos krašto praeitimi, puoselėjančius šio krašto kultūrą bei tradicijas kuri kilo dar 2001-ųjų liepos 14 d. Žemaičių kultūros draugijos konferencijoje Telšiuose. Tuo pat metu Biržuvėnuose (Varnių raj.) viešėjo Klaipėdos dailės klubo „Guboja“ menininkai, vadovaujami žemaičio dailininko Aleksandro Ilginio. Daugelį metų keliavę po Žemaitiją ir palikę jos atspindį savo darbuose ,klubo menininkai sudarė Žemaitijos dailininkų sąjungos branduolį. Nepraėjus nė metams keturi sąjungos nariai: Aida Gečaitė, Tatjana Simonaitienė, Ingrida Gečienė ir Ramūnas Kraniauskas Klaipėdos dailės parodų rūmuose surengė pirmąją tapybos darbų parodą.
2002 m. liepos 15-29 dienomis Lūksto ežero pakrantėje, „Varnių Piro“ poilsiavietėje įvyko pirmoji Žemaitijos dailininkų sąjungos kūrybinė stovykla. Joje dalyvavo 17 menininkų. Žemaitijos viduryje menininkus šiltai sutiko ir globojo „Varnių Piro“ poilsiavietės vadovas E. Bagdonas. Varnių regioninio parko direktorės Irenos Zimblienės iniciatyva dailininkai aplankė įspūdingas Varnių regioninio parko vietas, grožėjosi Žemaitijos piliakalniais, braidė po pelkes, plaukiojo ežeruose, susipažino su kultūrinėmis įžymybėmis, bendravo su Varnių apylinkių gyventojais. Beveik kas vakarą menininkus aplankydavo ir aktualiais žemaičiams klausimais diskutavo Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas Stasys Kasparavičius, jos tarybos narys Alfredas Vauras. Stovykloje svečiavosi ir Seimo nariai Egidijus Skarbalius, bei Andrius Kubilius. Per dvi savaites kūrybinėje stovykloje patirtus įspūdžius menininkai įamžino daugiau kaip 40 meno kūrinių: perteikdami, akvarelės,tapybos, grafikos darbuose. Paskutiniąją kūrybinės stovyklos dieną jų parodos papuošė Varnių regioninio parko administracijos bei „Varnių Piro“ poilsiavietės namelių sienas.
Pirmoji bendra visų 23 Žemaitijos dailininkų sąjungos narių kūrybos paroda atidaryta Žemaitijos muziejuje „Alka“ jo 70-mečio proga 2002 m. rugpjūčio 10 d.
Klaipėdos miesto savivaldybės Taryba 2005 m. birželio 30 d. Žemaitijos dailininkų sąjungai perdavė negyvenamas patalpas Žvejų g. 1/Tiltų g. 2. ŽDS įstatuose numatytai veiklai vykdyti. ŽDS nariai jau yra suplanavę kas turėtų vykti jų rezidencijoje. Didžiojoje patalpoje bus įrengti sąjungą šefuojančių Telšių žemaičių muziejaus „Alka“ ir Plungėje esančio Žemaičių dailės muziejaus informaciniai stendai. Čia bus galima susipažinti su šiame regione dirbančių dailininkų darbais. Planuojama įrengti ir virtualiąją galeriją. 2-3 savaitėm savo darbus pristatys tapytojai, grafikai, bus eksponuojama juvelyrika, keramika, mažoji skulptūra. Per metus tai apie 12-15 parodų. Antroji patalpa būtų skirta administracijai. Čia dirbantys žmonės teiktų informaciją apie viso Žemaitijos regiono etnokultūrą, lankytinas vietas.

Čia bus vienas iš Žemaitijos regiono parodų ir informacinis centras, kur besidomintieji Žemaitijos ir Klaipėdos krašto etnokultūra gaus juos dominčios informacijos. Žemaitijos dailininkų sąjungos pagrindinis tikslas-pristatyti dailininkų kūrybą ir Žemaitijos etninės kultūros gyvąsias tradicijas

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!