Darbo užmokestis

Pareigybės 2018 m. III  ketv. vid. mėn. bruto darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) eurais
Vadovas Vadovas - Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2018-01-29 patvarkiu Nr.
M3-11 "Dėl VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos ventro vadovo
pareiginės algos nustatymo" nustatytas pareiginės algos pastoviosios
dalies koeficientas 17,21, taikant LR Seimo nustatytą Lietuvos Respublikos
valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų
pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį.
Specialistai 873,18
Valytoja 140,00