Darbo užmokestis

Pareigybės 2019 m. IV ketv. vid. mėn. bruto darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) eurais
Vadovas Vadovas - Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2018-01-29 patvarkiu Nr. M3-11 "Dėl VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos ventro vadovo pareiginės algos nustatymo" nustatytas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 17,21, taikant LR Seimo nustatytą Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį.
Specialistai 1.191,59
Valytoja 140,00