Įgyvendinami projektai

Projekto pavadinimas: "Turizmo informacijos tinklas" (angl. "Tourism information system" arba "TourInfoNet")

"VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras" dalyvauja projekte, kurį iš dalies finansuoja Europos Sąjunga (toliau tekste -ES) pagal 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą (toliau tekste -Programa).  Projekte dalyvauja trys šalys: Lietuva ("Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras", "Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras", "Palangos turizmo informacijos centras"), Lekija ("Pomorskie Regional Tourist Organization", Varmia-Masurian Regional Tourist Organization") ir Rusija ("Agency Of Tourism Of The Kaliningrad Region", "Kaliningrad Regional Tourism Information Centre", "Svetlogorsk Toursim Information Center").

Projekto aprašymas 

Nepaisant išskirtinės gamtos ir kultūrinio palikimo regiono turistinis potencialas nėra pakankamai išplėtotas, to priežastys - bendros regiono rinkodarinės veiklos koordinavimo stoka ir bendros informacinės sistemos nebuvimas. Siekiant toliau vystyti regiono turistinį potencialą bei kurti patrauklų regiono įvaizdį, būtina sukurti bendrą regiono turizmo informacijos sistemą, skaitinti turizmo informacijos sklaidą, reklamuoti bendrus turizmo produktus regione ir už jos ribų. Baltijos jūros pakrantės zona (Lietuvos, Lenkijos ir Kaliningrado sritis) galėtų tapti vienu iš atraktyviausių turistinių regionų Europoje.

Projekto įgyvendinimo trukmė - 22 mėnesiai, projektą planuojama baigti 2014 metų gruodžio mėnesį.

"Ši informacija parengta panaudojant Europos Sąjungos paramą pagal 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Už jos turinį, kuris jokiomis aplinkybėmis neatspindi Europos Sąjungos pozicijos, atsako "VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras" 

"Europos Sąjunga yra sudaryta iš 28 valstybių narių, kurios nusprendė palaipsniui suvienyti savo žinias, išteklius ir likimus. Per 50 plėtros metų jos kartu sukūrė stabilumo, demokratijos ir tvarios plėtros zoną, tuo pačiu išlaikydamos kultūrų įvairovę, toleranciją ir asmens laisves. Europos Sąjunga yra įsipareigojusi dalintis savo pasiekimais ir savo vertybėmis su šalimis ir tautomis už savo ribų." 

"2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos tikslas - skatinti ekonominį ir socialinį vystymąsi ES bei Rusijos pasienio regionuose, sprendžiant bendras problemas ir iššūkius, bei skatinant bendradarbiavimą tarp kaimyninių tautų. Pagal šią Programą ne pelno siekiančios organizacijos iš Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų kartu su partneriais iš Kaliningrado srities įgyvendina bendrus projektus, kuriuos iš dalies finansuoja ES." 

 Projekto svetainė - http://www.tourinfonet.net/pl

 


 

logo_eu_full_color._jpg

Programą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga

 logo_ltplru_podstawowe_rgb_607

Projekto "Turizmo informacijos tinklas" (angl. "Tourism information system" arba "TourInfoNet") naujienlaiškis - http://www.klaipedadistrict.lt/index.php?lang=GB&page_id=403