Have a chess game in the old town

nėra baltų žirgų
2018-06-29 nėra baltų žirgų. Vakar buvo, bet šiandien jau nebėra. Tai arba vėjas nupūtė arba vaikai pavogė.