• Kontaktai
  • Naujienos

Ilgalaikiai renginiai

Klaipėdos galerija

(Bažnyčių g. 6)

 

Klaipėdos galerija filialas

(PC "Herkaus Galerijoje", Herkaus Manto g. 22) 

 

Kristinos Ancutaitės ir Linos Dūdaitės parodos „Namai esi Tu” atidarymas

2016 m. gruodžio mėn. 9 d., penktadienį, 17:30 val. „Klaipėdos galerijos“ filiale mados ir verslo centro „Herkaus“ galerijoje, Herkaus Manto g. 22, Klaipėda, vyks Kristinos Ancutaitės ir Linos Dūdaitės parodos „Namai esi Tu” atidarymas.

Per Kalėdas dauguma keliauja Namo. Iš didžiosios N, nes tai kelionė ne į paprastus namus, o vaikystės. Ten durų staktoje likusi pieštuko žymė, menanti ūgio matavimo procesiją, ten kur tokį didelį vis dar pasitinka platus tėvų glėbys.

Savo Namų duris prieš Kalėdas atvers dar viena slaptavietė, saugi vieta, menininkių – vaikiškų knygų iliustratorės Linos Dūdaitės ir keramikės Kristinos Ancutaitės paroda „Namai esi Tu“. Tai dviejų menininkių projektas, apjungiantis kūrybiniame lauke skirtingas, tačiau dvasiškai giminingas asmenybes. Autorės ekspozicijoje vaizduoja kelionę į pasąmonę, vaizdinius, kurių nereikia suprasti, nes juos reikia pajausti ir turbūt prisiminti. Juk namai – vaikystės atsiminimai, svajonių sodai, pokalbis su savimi ir Dievu.

„Esame tarsi viensparniai angelai: galime skristi tik tada, kai esame apsikabinę” (Italų rašytojas Bruno Ferrero)

Parodai skirti darbai atlikti skirtingomis išraiškos priemonėmis – grafika, fotografija ir keramika. Tačiau juos jungia moteriškumo (autorių atveju – savęs) paieškos kūrybiniame procese ir bandymas rasti kaip moteriškumas atsiskleidžia per kūrybą. Autorės pateikia iliustracijas iš savo vidinių namų, širdies gilumoje. Ir kartu vaizduoja jas supantį pasaulį: pušys žvelgiančios iš aukštybių, o paskiau nudelbiančios akis į žemę. Spygliai, vaizduojami fone, sukelia aštrumo, dygumo asociaciją, tačiau įvertinus kaip atskirus objektus, atrandama paralelė su grafiniais elementais. Spyglys = štrichas. Tai kaip statybinė medžiaga idėjos įgyvendinimui: gamtos ir meno sintezė pasiklojanti į formą per tekstūrą.
„Namai mūsų širdyse kaip ir kūryboje surinkti iš minčių nuotrupų, jausmų stebėjimo ir tikėjimo“, savo parodą apibūdina autorės. 

Išskleiskime sparnus ir skriskime į šviesą, į Namus, pasitikti gerumo, darnos ir meilės.
Monika Valatkaitė

Paroda vyks iki 2017 m. sausio mėn. 26 d.

Lina Dūdaitė (g. 1974) – Lietuvos dailininkių iliustruotojų atstovė. Jos iliustracijoms būdingas stipriai išplėtotas siužetinis pasakojimas, paveikslėliuose gausu smulkių, kruopščiai nupieštų detalių, kurioms suteikiamas reikšmingas antraplanis vaidmuo. Dailininkės kurti personažai labai įtaigūs, o jų charakteriai pabrėžiami per aplinką. Naudodama klasikinį piešimo būdą ir technikas (guašas, akvarelė, pieštukas) bei kruopščiai išpiešdama smulkiausias detales, dailininkė sukuria užburiantį magišką piešinį, todėl savo paveikslėliais patraukia ne vieną mažąjį ir suaugusį Lietuvos knygos skaitytoją.

Kristina Ancutaitė 1997 m. baigė keramikos bakalaurą VDA Kauno dailės institute, 1999 m. – keramikos magistrantūros studijas. 2004 m. ten pat baigė architektūros studijas. Nuo 1995m. dirba knygų, žurnalų iliustratore, interjero dekoratore, projektuotoja – dizainere, kuria keraminius židinius, pano, paveikslus, skulptūrines kompozicijas. Nuo 1997 metų dalyvauja keramikos ir grafikos tarptautiniuose ir vietiniuose renginiuose, parodose bei simpoziumuose.

 


Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija

(Liepų g. 33)

www.ldm.lt/pdg

 

Prano Domšaičio galerijoje - Rytų Prūsijos dailės paroda 

Nuo 2014 m. gegužės 8 d. Prano Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33) veikia paroda „Nuostabioji žemė. Dailininkai Rytų Prūsijoje. XIX a.-XX a. I pusės tapyba ir grafika iš Aleksandro Popovo rinkinio". Parodoje eksponuojami kūriniai iš draugijos „Nidden" nario A. Popovo pastaraisiais metais sukaupto gausaus dailės rinkinio, kuriame vyrauja  Rytų Prūsijoje sukurti tapybos ir grafikos darbai, vaizdingai bylojantys apie regiono gamtą, praeitį, gyventojus. Kadangi rinkinys turi ne tik estetinę, bet ir istorinę-pažintinę reikšmę, paroda veiks iki 2018 m., ją lydės įvairi edukacinė ir kultūrinė programa.

Prano Domšaičio galerijoje atidaryta paroda yra pats didžiausias ir išsamiausias rinkinio pristatymas visuomenei - per du šimtai tapybos ir grafikos kūrinių reprezentuoja apie šimto autorių kūrybą. Paveikslai, nutapyti aliejumi, tempera, akvarelės, pastelės, įvairiomis grafikos technikomis sukurti estampai, piešiniai, reprodukcinė grafika atspindi ryškiausius Rytų Prūsijos dailės istorijos reiškinius - Karaliaučiaus meno akademiją ir Nidos dailininkų koloniją, supažindina su  čia gimusių, nuolat šiame krašte gyvenusių ar tik epizodiškai jame buvojusių dailininkų kūryba.

Parodoje vyrauja Rytų Prūsijos peizažai, juos papildo figūrinės kompozicijos, natiurmortai ir portretai. Greta Rytų Prūsijos vaizdų pamatysime ir  kitų vietovių motyvus. Įprastas laikotarpiui dailininkų mobilumas, keitimasis idėjomis, naujų meno stilių pažinimas prisidėjo prie Rytų Prūsijos dailės įvairovės ir sklaidos toli už krašto ribų. 

Plati stilistinė parodoje eksponuojamų kūrinių skalė - nuo akademizmo, sentimentalaus realizmo, vėlyvojo impresionizmo, natūralizmo iki ekspresionizmo ir naujojo daiktiškumo. Keli XX a. antroje pusėje sukurti darbai, atstovaujantys vėlyvojo ekspresionizmo krypčiai, tik patvirtina Rytų Prūsijos kraštovaizdžio magiją - negalėdami vykti į pamėgtas vietas, dailininkai, remdamiesi atmintyje giliai įstrigusiais įspūdžiais, tapė „prisiminimų" paveikslus.


 
Interaktyvi projekcinė siena Prano Domšaičio galerijoje. Edukacinė programa „Įženk į paveikslą. Dailė interaktyviai“
(skirta visų amžių vaikų ir moksleivių grupėms)


Prano Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33, Klaipėda) įgyvendintas inovatyvus projektas „Įženk į paveikslą. Interaktyvi projekcinė siena“, kurio tikslas – muziejaus ekspozicijų pritaikymas vaikams ir jaunimui. Projekto rėmėja – Lietuvos kultūros taryba.

Nuolatinėje P. Domšaičio ekspozicijoje įrengta į žmogaus judesius per atstumą reaguojanti interaktyvi projekcinė siena. Panaudojus P. Domšaičio paveikslų skaitmeninius vaizdus, buvo sukurta speciali programa. Lankytojas, atsistojęs prieš projekcinę sieną, pamato savo atvaizdą demonstruojamame paveiksle. Keli kiekvieno paveikslo variantai (spalvotas, spalvotas su išryškinta pavišiaus faktūra, grafinis, nespalvotas reljefinis) leidžia geriau suvokti paveikslo kompoziciją, piešinį, spalvinę gamą, palyginti jį su originalia kompozicija. Virtualus buvimas paveiksle padeda vaikams, moksleiviams nagrinėti kūrinio kompoziciją, keisti ir papildyti jos pirminį variantą.

Projekcijoje naudojami trys P. Domšaičio aliejinės tapybos paveikslai eksponuojami interaktyvios sienos salėje. Prie jų lankytojams pateikiama papildoma informacija: kokie veikėjai vaizduojami paveiksluose, ką jie reiškia ir ką veikia, schemose nagrinėjamos kompozicijos, spalvinė struktūra, tapymo būdai, kitos meninės raiškos priemonės. Ši informacija padeda lankytojams įsigilinti į paveikslus, ir kūrybiškiau improvizuoti virtualiame vaizde. Interaktyvi projekcinė siena, naujovė muziejų edukacinėje veikloje, atveria plačias ekspozicijų pritaikymo ir aktualizavimo jauniesiems lankytojams galimybes.

Interaktyvi projekcija skirta vaikų ir moksleivių grupėms. Tam parengta edukacinė programa „Įženk į paveikslą. Dailė interaktyviai“, kurioje interaktyvi projekcija, galerijoje jau anksčiau naudoto planšetinio audiogido ir informacinio terminalo teikiamos interaktyvios veiklos galimybės derinamos su tradicinėmis veiklomis – spalvų eksperimentais, tapymu ir piešimu.

 

Paroda „Dionyzo Varkalio kolekcija. Iš Lietuvos dailės muziejaus Klaipėdos krašto XIX–XX a. pr. taikomosios dailės rinkinio"
 
Parodoje „Dionyzo Varkalio kolekcija iš Lietuvos dailės muziejaus Klaipėdos krašto XIX-XX a. pr. taikomosios dailės rinkinio" eksponuojami porceliano, fajanso indai, bronzinės skulptūrėlės, medaliai, žvakidės, sidabro ar pasidabruotos vazos, stalo reikmenys ir papuošalai. Visi jie mena Klaipėdos ir pamario krašto kasdienį gyvenimą, atspindi vidutiniojo luomo bei eilinių miestiečių estetinį skonį. Nemaža dalis keramikos dirbinių - puodeliai, lėkštės ir lėkštutės, įvairūs suvenyrai yra puošti Klaipėdos miesto ir krašto vietovių vaizdais arba pažymėti buvusių restoranų, smuklių, viešbučių užrašais. Kolekciją, vertinga istoriniu ir meniniu požiūriu, surinko ir Lietuvos dailės muziejui perdavė klaipėdietis Dionyzas Varkalis.  

Tradicijos ir naujovės

Prano Domšaičio galerijoje Klaipėdoje iki 2017 m. balandžio 3 d. veikia paroda „Tradicijos ir naujovės“, kurioje pristatoma XX a. 7–10 dešimtmečių Lietuvos profesionalių dailininkų metalo plastikos, juvelyrikos, tekstilės, porceliano, keramikos, odos ir stiklo unikalių darbų kolekcija iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių.
Paroda atspindi būdingus laikmečio meninės raiškos principus. 8 dešimtmečio pabaigos–10 dešimtmečio postmodernizmo tendencijos, formos konceptualumo paieškos, nykstančios ribos tarp vaizduojamosios ir taikomosios dailės atsiskleidžia daugiaprasmiuose taikomosios dailės kūriniuose. Gausi metalo plastikos ir juvelyrinių dirbinių ekspozicija pristato Felikso Daukanto, Kazimiero Simanonio, Marytės Gurevičienės, Arvydo Gurevičiaus, Birutės Stulgaitės, Aleksandro Šepkaus,  Sigito Virpilaičio dirbinius. Eksponuojama mažųjų formų tekstilės kūriniai – nuo plokštuminių miniatiūrų iki reljefinių bei erdvinių trimačių objektų, taip pat meninės odos pavyzdžiai – knygų įrišimai, dėžutės. Parodoje pamatysime Liucijos Šulgaitės modernias kompozicijas iš fajanso ir kietojo porceliano, taip pat Kristinos Mazūrienės, Evos Tomaš, Gražinos Švažienės, Dalios Laučkaitės-Jakimavičienės, Kosto Urbanavičiaus keramikos darbus. Meninį stiklą reprezentuoja Gražinos Didžiūnaitytės ir Algimanto Žilio daugiasluoksnio stiklo vazos.  Parodą papildo Eglės Baltakytės-Kvintienės, Aniceto Jonučio, Violetos Laužonytės ir kitų tekstilės dailininkų gobelenai, Kęstučio Balčikonio batikos darbai.
Parodos kuratorės: Gražina Gurnevičiūtė, Jūratė Meilūnienė, Danutė Skromanienė, Nijolė Žilinskienė.

Paroda veiks iki 2017 balandžio 3 d.


   

Jaunimo biblioteka

(Tilžės g. 9)

 

Nuo spalio 17 d. Jaunimo biblioteka (Tilžės g. 9, Klaipėdoje) kviečia 14-25 metų jaunimą į NEMOKAMUS UŽSIĖMIMUS "Papildytos realybės sprendimai nuo nulio iki aplikacijos kūrimo".

Užsiėmimų metu Edgaras Artemčiukas, papildytos realybės knygučių „Afrikos gyvūnai“ ir „Pasaulio pasakos“ sprendimų programuotojas, mokys dirbti su papildytos realybės kūrimo programomis.

Užsiėmimai vyks kiekvieną pirmadienį, trečiadienį nuo 16-19 val. (viso 10 užsiėmimų)Kviečiame registruotis tel. 8-46-314728 arba jaunimas@biblioteka.lt   DAR TURIME LAISVŲ VIETŲ

Projektą „Kitokia realybė bibliotekoje“ įgyvendina Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, kurį iš dalies finansuoja LR Kultūros ministerija, Klaipėdos miesto savivaldybė. Informacinis rėmėjas dienraštis "Klaipėda"

 

Baroti galerija

(Aukštoji g. 3, 3A)
www.barotigalerija.lt

 

 

Klaipėdos etnokultūros centras

(Daržų g. 10)

 

Klaipėdos Kultūrų Komunikacijų Centras (KKKC) / KULTŪRPOLIS

(Didžioji Vandens g. 2)
www.menokiemas.lt
www.kkkc.lt

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka

www.biblioteka.lt
www.facebook.com

 

 

si:said galerija

(Daržų g. 18)
www.sisaid.lt

 

 

 

Ievos Simonaitytės
Klaipėdos apskrities viešoji biblioteka

(Herkaus Manto g. 25)
www.klavb.lt

 

Gruodžio 15 d. 17 val. bibliotekos galerijose 13L, 1H ir 3A vyks Ernesto Žvaigždino tapybos darbų parodos atidarymas.

Parodos veiks iki sausio 30 d.

 

 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

(Didžioji vandens g. 3)
www.mlimuziejus.lt