Žydiškieji svarstymai

Žydiškieji svarstymai

Lapkričio 17 d., 17 val., bibliotekos Gerlacho palėpėje vyks paskaita apie sero Isaiah Berlino politinę filosofiją ir joje pasirodančią laisvės problematiką.

Paskaitą skaitys Laurynas Peluritis – politinės filosofijos ir Lietuvos filosofijos istorijos tyrinėtojas, VU Istorijos fakulteto doktorantas.

 

Idėjų istoriko ir politikos filosofo Isaiah Berlino (1909-1997) dviejų skirtingų ir dažnai konkuruojančių laisvės sampratų – pozityvios, nurodančios į laisvę veikti, siekti savo tikslų, būti savo paties šeimininku, ir negatyvios, reiškiančios išorinių kliūčių veikti nebuvimą, – apmąstymai vis dar aktualūs ir šiandien. Berlinas ir jo filosofinė-istorinė studija „Dvi laisvės sąvokos“ yra parankus partneris politinei mūsų dabarties refleksijai. „Kas yra laisvė?“, „Koks yra ar gali būti mūsų politinės bendruomenės, šimtmetį švenčiančios Lietuvos Respublikos, laisvės tikslas ir prasmė?“, „Kodėl visuomenėje svarbi individuali piliečių laisvė ir kur jos ribos?“, „Kur riba tarp negatyvios ir pozityvios laisvės?”, – šiuos ir kitus klausimus galima iš naujo aktualiai persvarstyti iš berliniškos perspektyvos. 

Berlinas dažnai vadinamas liberalu, aršiai kritikuojančiu įvairias totalitarizmo ir despotijos formas, kurios prisidengia ar net pradeda nuo specifinių žmogaus emancipavimos sampratų, tačiau, pasak Berlino, baigia jo pavergimu. Tai nėra visiškai pagrįstas Berlino laisvės sampratos vertinimas. Kritikos susilaukia ir liberalizmo klasikai, kadangi, anot Berlino, jų pripažįstama išimtinai individualistinė, nuo pozityvių siekių atribota negatyvi laisvės samprata anaiptol nėra demokratijos ar gyvybingos politinės bendruomenės garantas. Todėl, pripažįstant negatyvios laisvės ribas, keltinas klausimas - kaip apsaugoti laisvę, jeigu neturima laisvos ir politiškai veikiančios politinės bendruomenės vizija, kuri būtų pajėgi siekti bendrų tikslų, gėrybių ir to, kas vadinama „bendruoju gėriu“? 

Šia paskaita žurnalas Naujasis Židinys-Aidai su Geros valios fondo tęsia viešų nemokamų paskaitų ir tekstų ciklą „Žydiškieji svarstymai“, kurio metu bus pristatytos ir apmąstytos garsiausių XX a. antros pusės žydų mąstytojų mintys šiais klausimais.
Projektu „Kaip būti po Holokausto? Žydiškieji svarstymai apie politiką, etiką ir tapatybę įvairovės pasaulyje“ siekiama Lietuvos visuomenei pristatyti šiuolaikinę žydų politinę mintį ir kviesti diskusijomis permąstyti laisvės, etikos, politinio ir kultūrinio tapatumo problemas. Bus aptariami ir aktualiai interpretuojami tokie mąstytojai kaip Hannah Arendt, Leo Straussas, Emmanuelis Levinas ir kt. Taip Lietuvoje turėtų būti nuosekliai aktualizuota šiuolaikinė žydų politinė mintis ir užtikrintas žydų kilmės autorių paveldo tęstinumas vis labiau kintančiame pasaulyje.

 Įėjimas laisvas

  • Lapkričio 17 d.  nuo 17:00
2017-11-17 17:00 2017-11-17 17:00 Europe/Vilnius Žydiškieji svarstymai Lapkričio 17 d., 17 val., bibliotekos Gerlacho palėpėje  vyks paskaita apie sero Isaiah Berlino politinę filosofiją ir joje pasirodančią laisvės problematiką. Paskaitą skaitys Laurynas Peluritis – politinės filosofijos ir Lietuvos filosofijos istorijos tyrinėtojas, VU Istorijos fakulteto doktorantas.   Idėjų... --- http://www.klaipedainfo.lt/events-event/id-3773/id-3773/date-20170511/ Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės biblioteka, Herkaus Manto g. 25, Klaipėda, Klaipėdoje