Ilgalaikiai renginiai

Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija

(Liepų g. 33)

www.ldm.lt/pdg

 

Lietuvos istorijos ženklai

Medalių ir filatelijos paroda, skirta atkurtos Lietuvos šimtmečiui iš Prano Avižinio ir Algirdo Červinsko (1925–2016) rinkinių.

Parodoje Prano Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33, Klaipėda) pristatomi eksponatai iš dviejų rinkinių – šilutiškio istoriko P. Avižinio medalių ir jo uošvio, Šilutės garbės piliečio A. Červinsko pašto ženklų bei proginių pašto vokų. Parodą papildo Lietuvos dailės muziejaus eksponatai – Klaipėdos krašto sunkmečio pinigai (notgeldai, 1917–1923) iš klaipėdiečio Dionyzo Varkalio muziejui perduotos Klaipėdos krašto XIX a.–XX a. I pusės taikomosios dailės kolekcijos ir vieno žymiausių lietuvių XX a. tapytojo marinisto Česlovo Janušo (1907–1993) nostalgiški Lietuvos gamtos vaizdai, sukurti gyvenant toli nuo tėvynės.

Paroda ne tik pasakoja ir primena lemtingus mūsų valstybės istorijos įvykius, užfiksuotus medaliuose, ženkliukuose, pašto ženkluose ar proginiuose pašto vokuose. Minint atkurtos Lietuvos šimtmetį, ji tampa jaudinančiu modernios valstybės ir vienos šeimos istorijos liudijimu. P. Avižinio dėdė Domas Avižinis (19001989) 1919 m. tapo Lietuvos kariuomenės savanoriu. Vėliau iki Antrojo pasaulinio karo darbavosi Viešvilės, Pagėgių ir Šilutės pašto skyriuose. Tarpukariu jam buvo įteiktas Lietuvos Nepriklausomybės, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių ir Vytauto Didžiojo ordino medaliai. P. Avižinio uošvis A. Červinskas (1925–2016) buvo Žemaitijoje 1944 m. vasarą suformuotos Tėvynės apsaugos rinktinės savanoriu. 1945 m. gegužę pateko į sovietų nelaisvę, ištremtas į Komijos ASSR. Vėliau dėstė istoriją Šilutės I-ojoje vidurinėje mokykloje (dab. Šilutės pirmoji gimnazija). 2001 m. A. Červinskui buvo įteiktas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis, o 2016 m. suteiktas Šilutės miesto garbės piliečio vardas. P. Avižinio mamai Bronei Avižinienei (19212013), užauginusiai devynis vaikus, buvo įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalis. P. Avižinis už nuopelnus vadovaujant Šilutės turizmo ir verslo paslaugų mokyklai, buvo apdovanotas LDK Gedimino ordino medaliu.

Parodoje eksponuojama 430 pašto ženklų. Vertingos yra atkurtos valstybės ir Klaipėdos krašto pašto ženklų nuo 1919 m. iki 1941 m. serijos. Net pašto vokai laikui bėgant tampa įdomiais ir iškalbingais praeities liudininkais. Tarp parodoje rodomų 177 pašto vokų dėmesį patraukia 1923–1939 m. iš Klaipėdos siųstų laiškų vokai. Parodoje pamatysime 122 medalius. Didžiąją kolekcijos dalį sudaro šiuolaikiniai proginiai medaliai, skirti Lietuvai svarbiems istoriniams įvykiams ir asmenybėms. Reikšminga vieta parodoje tenka vertingiems tarpukario apdovanojimams – eksponuojamas Vytauto Didžiojo ordino medalis (1930, dail. Petras Tarabilda), Klaipėdos sukilimo 5-ųjų metinių medalis (1928, dail. Petras Rimša), Lietuvos Nepriklausomybės medalis (1928, dail. Juozas Zikaras) ir kiti.

Paroda Prano Domšaičio galerijoje veiks iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

 

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro dailės studijos „Varsa“ paroda „Architektūra“ 

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro dailės studijos „Varsa“ dalyvių kūryba žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Vadovaujami patyrusios dailės mokytojos-ekspertės Loretos Laurinavičienės, „Varsos“ vaikai piešia, tapo ir drąsiai eksperimentuoja. Studijos dalyviai nuolat dalyvauja šalies ir tarptautiniuose vaikų ir jaunimo kūrybos konkursuose, yra tapę jų laureatais ir diplomantais. Jų kūrybos parodas galima pamatyti miesto ir šalies muziejuose, bibliotekose, mokyklose.  Prano Domšaičio galerijoje jau kelinti metai rengiamos „Varsos“ parodos visada turi temą. 2018 m. parodai varsiečiai pasirinko architektūrinį peizažą. Kalbėdami apie miestus ir pastatus, varsiečiai lygino klasikinės ir šiuolaikinės tapybos pavyzdžius, kompozicijas kūrė pastele, guašu ant popieriaus ir kartono, o naudodami specialius tekstilės dažus – ir ant šilko.

Paroda veiks iki 2018 m. kovo 31 d.

 

 

Prano Domšaičio galerijoje - Rytų Prūsijos dailės paroda 

Nuo 2014 m. gegužės 8 d. Prano Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33) veikia paroda „Nuostabioji žemė. Dailininkai Rytų Prūsijoje. XIX a.-XX a. I pusės tapyba ir grafika iš Aleksandro Popovo rinkinio". Parodoje eksponuojami kūriniai iš draugijos „Nidden" nario A. Popovo pastaraisiais metais sukaupto gausaus dailės rinkinio, kuriame vyrauja  Rytų Prūsijoje sukurti tapybos ir grafikos darbai, vaizdingai bylojantys apie regiono gamtą, praeitį, gyventojus. Kadangi rinkinys turi ne tik estetinę, bet ir istorinę-pažintinę reikšmę, paroda veiks iki 2018 m., ją lydės įvairi edukacinė ir kultūrinė programa.

Prano Domšaičio galerijoje atidaryta paroda yra pats didžiausias ir išsamiausias rinkinio pristatymas visuomenei - per du šimtai tapybos ir grafikos kūrinių reprezentuoja apie šimto autorių kūrybą. Paveikslai, nutapyti aliejumi, tempera, akvarelės, pastelės, įvairiomis grafikos technikomis sukurti estampai, piešiniai, reprodukcinė grafika atspindi ryškiausius Rytų Prūsijos dailės istorijos reiškinius - Karaliaučiaus meno akademiją ir Nidos dailininkų koloniją, supažindina su  čia gimusių, nuolat šiame krašte gyvenusių ar tik epizodiškai jame buvojusių dailininkų kūryba.

Parodoje vyrauja Rytų Prūsijos peizažai, juos papildo figūrinės kompozicijos, natiurmortai ir portretai. Greta Rytų Prūsijos vaizdų pamatysime ir  kitų vietovių motyvus. Įprastas laikotarpiui dailininkų mobilumas, keitimasis idėjomis, naujų meno stilių pažinimas prisidėjo prie Rytų Prūsijos dailės įvairovės ir sklaidos toli už krašto ribų. 

Plati stilistinė parodoje eksponuojamų kūrinių skalė - nuo akademizmo, sentimentalaus realizmo, vėlyvojo impresionizmo, natūralizmo iki ekspresionizmo ir naujojo daiktiškumo. Keli XX a. antroje pusėje sukurti darbai, atstovaujantys vėlyvojo ekspresionizmo krypčiai, tik patvirtina Rytų Prūsijos kraštovaizdžio magiją - negalėdami vykti į pamėgtas vietas, dailininkai, remdamiesi atmintyje giliai įstrigusiais įspūdžiais, tapė „prisiminimų" paveikslus.

 


 
Interaktyvi projekcinė siena Prano Domšaičio galerijoje. Edukacinė programa „Įženk į paveikslą. Dailė interaktyviai“
(skirta visų amžių vaikų ir moksleivių grupėms)


Prano Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33, Klaipėda) įgyvendintas inovatyvus projektas „Įženk į paveikslą. Interaktyvi projekcinė siena“, kurio tikslas – muziejaus ekspozicijų pritaikymas vaikams ir jaunimui. Projekto rėmėja – Lietuvos kultūros taryba.

Nuolatinėje P. Domšaičio ekspozicijoje įrengta į žmogaus judesius per atstumą reaguojanti interaktyvi projekcinė siena. Panaudojus P. Domšaičio paveikslų skaitmeninius vaizdus, buvo sukurta speciali programa. Lankytojas, atsistojęs prieš projekcinę sieną, pamato savo atvaizdą demonstruojamame paveiksle. Keli kiekvieno paveikslo variantai (spalvotas, spalvotas su išryškinta pavišiaus faktūra, grafinis, nespalvotas reljefinis) leidžia geriau suvokti paveikslo kompoziciją, piešinį, spalvinę gamą, palyginti jį su originalia kompozicija. Virtualus buvimas paveiksle padeda vaikams, moksleiviams nagrinėti kūrinio kompoziciją, keisti ir papildyti jos pirminį variantą.

Projekcijoje naudojami trys P. Domšaičio aliejinės tapybos paveikslai eksponuojami interaktyvios sienos salėje. Prie jų lankytojams pateikiama papildoma informacija: kokie veikėjai vaizduojami paveiksluose, ką jie reiškia ir ką veikia, schemose nagrinėjamos kompozicijos, spalvinė struktūra, tapymo būdai, kitos meninės raiškos priemonės. Ši informacija padeda lankytojams įsigilinti į paveikslus, ir kūrybiškiau improvizuoti virtualiame vaizde. Interaktyvi projekcinė siena, naujovė muziejų edukacinėje veikloje, atveria plačias ekspozicijų pritaikymo ir aktualizavimo jauniesiems lankytojams galimybes.

Interaktyvi projekcija skirta vaikų ir moksleivių grupėms. Tam parengta edukacinė programa „Įženk į paveikslą. Dailė interaktyviai“, kurioje interaktyvi projekcija, galerijoje jau anksčiau naudoto planšetinio audiogido ir informacinio terminalo teikiamos interaktyvios veiklos galimybės derinamos su tradicinėmis veiklomis – spalvų eksperimentais, tapymu ir piešimu.

 

 

Paroda „Dionyzo Varkalio kolekcija. Iš Lietuvos dailės muziejaus Klaipėdos krašto XIX– XX a. pr. taikomosios dailės rinkinio"
 
Parodoje „Dionyzo Varkalio kolekcija iš Lietuvos dailės muziejaus Klaipėdos krašto XIX-XX a. pr. taikomosios dailės rinkinio" eksponuojami porceliano, fajanso indai, bronzinės skulptūrėlės, medaliai, žvakidės, sidabro ar pasidabruotos vazos, stalo reikmenys ir papuošalai. Visi jie mena Klaipėdos ir pamario krašto kasdienį gyvenimą, atspindi vidutiniojo luomo bei eilinių miestiečių estetinį skonį. Nemaža dalis keramikos dirbinių - puodeliai, lėkštės ir lėkštutės, įvairūs suvenyrai yra puošti Klaipėdos miesto ir krašto vietovių vaizdais arba pažymėti buvusių restoranų, smuklių, viešbučių užrašais. Kolekciją, vertinga istoriniu ir meniniu požiūriu, surinko ir Lietuvos dailės muziejui perdavė klaipėdietis Dionyzas Varkalis. 


 

 

XVI–XX a. miniatiūrų ekspozicija

Miniatiūrų ekspozicijos Prano Domšaičio
galerijoje (Klaipėda) fragmentai.
Nuotr. Antano Lukšėno

Miniatiūrų ekspozicijoje Prano Domšaičio galerijoje rodoma daugiau kaip 300 įvairių miniatiūros žanro vaizduojamosios ir taikomosios dailės kūrinių iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių.

Miniatiūros (it. miniatiura, pranc. miniature) – nedidelio formato preciziškai atlikti dailės kūriniai, pasižymintys dokumentiniu tikslumu, plastikos subtilumu bei raiškumu, aukštu meniniu lygiu. Miniatiūrinių meno kūrinių paskirtis visada buvo daugiau taikomoji – įamžinti istorinio įvykio ar asmens svarbą, pabrėžti socialinės padėties išskirtinumą, tarnauti siekiant pažintinių ir šviečiamųjų tikslų, būti nepamainomais kasdienės buities atributais. Tačiau šie mažųjų formų tapybos, grafikos, skulptūros, taikomosios dailės dirbiniai savo estetine verte, unikalia menine forma, preciziška atlikimo technika prilygsta „didžiosioms“ kultūros vertybėms.

Muziejaus ekspozicijoje gausiai pristatoma XVI–XX a. miniatiūrinė tapyba – peizažai, portretai, religinio, buitinio ir mitologinio žanro kompozicijos, atliktos įvairiomis technikomis: tapytos aliejiniais dažais ant mažyčių vario ar marmuro plokštelių, akvarele ar guašu ant dramblio kaulo ar popieriaus, sukurtos lako ar emalio tapybos technikomis. Ypatingu subtilumu pasižymi rokoko, klasicizmo ir romantizmo stiliaus portretai, atstovaujantys prancūzų, austrų, vokiečių, rusų, lenkų ir lietuvių mokykloms. Eksponuojami memorialiniai ir istoriniai medaliai, galima pamatyti Vilniaus auksakalių cecho dirbinių.

Paspalvinti vario raižiniai, vaizduojantys XVII a. pab.–XIX a. pr. aprangą, supažindina su kostiumo istorija, jo detalėmis ir atributais, taip pat atskleidžia įdomius įvairių profesijų atstovų tipažus. Dėmesį patraukia anglų dailininkų plieno raižiniai, fiksuojantys antikos architektūrinius paminklus Europoje, Afrikoje ir Mažojoje Azijoje.

Ekspozicijoje nemažai taikomosios dailės pavyzdžių:  biseriu (spalvoto stiklo karoliukai) siuvinėtų paveikslėlių, piniginių, dėžučių; porceliano ir fajanso skulptūrėlių, vazelių, tabokinių, pypkių, lėkštučių bei puodukų; XIX a. Meiseno porceliano manufaktūroje išlietų antikinių dievų biustų. Akį malonina prašmatnios, įmantriai ornamentuotos XVII–XIX a. Paryžiaus, Peterburgo, Prahos meistrų vėduoklės iš perlamutro, vėžlio ir dramblio kaulo, inkrustuotos auksu bei sidabru, subtiliai ištapytos žanrinėmis scenomis, puoštos nėriniais ar plunksnomis. Nemažo formato Boleslovo Rusecko (1824–1913) paveikslas „Moters su vėduokle portretas“ iliustruoja Vilniaus krašto moterų papuošalus ir vėduokles.

Reikšmingą ekspozicijos dalį sudaro unikalios savamokslės dailininkės Lidos Meškaitytės

(1926–1993) akvarelinės miniatiūros. Jose ypatingai subtiliai perteikti dailininkės gimtojo Antšvenčių kaimo (Jurbarko r.) gamtos vaizdai. Gyvenusi uždarą gyvenimą, kūrusi vienumoje ir niekad dailės nestudijavusi, L. Meškaitytė pasiekė itin aukšto profesinio meistriškumo. Augte suaugusi su gamta, ji nepaprastai jautriai perteikė jos grožį ir kartu išreiškė savo dvasios stiprybę. L. Meškaitytės miniatiūrose stebuklingai atgyja dailininkės tėviškės vaizdai – gimtoji sodyba, aplinkiniai miškai, laukai, pievos, upeliukų pakrantės, gėlės, įvairūs augalai, paukščiai ir gyvūnai, paslaptingi piliakalniai, mažų miestelių gyvenimas. Akvarelinės miniatiūros primena talentingą menininkę, kuri atidavė tapybai visą savo sielą ir gyvenimą.

 

Klaipėdos galerija

(Bažnyčių g. 6)

 

 

Naujoji Klaipėdos galerija

(PC "Herkaus Galerijoje", Herkaus Manto g. 22) 

 

2018 m. kovo 8 d., ketvirtadienį, 17.30 val. NAUJOJOJE KLAIPĖDOS GALERIJOJE mados ir verslo centre „Herkaus galerija“, Herkaus Manto g. 22, vyks SIMO ŽALTAUSKO tapybos parodos AMARILIS atidarymas.

Kovo 8-ąją vyksiančio parodos „Amarilis“ pristatymo metu dailininkas Simas Žaltauskas žiūrovų akivaizdoje tapys amarilio žiedą, šį meninį veiksmą lydės Antonio Vivaldi muzikos garsai, atliekami violončelininkės Vilijos Velčkienės (Vilnius).

„Paroda „Amarilis“ gėlės vardu pavadinta neatsitiktinai – šis žodis skamba tarsi itališkasis amore, reiškiantis meilę. Manau, kad Kovo aštuntosios proga meilės ir žiedų nebus per daug. Šie žiedai skirti Jums – su meile ir viltimi, kad mūsų širdyse degtų noras gyventi ir mylėti“, – savo parodą pristato Simas Žaltauskas.

Parodos ekspozicijoje – didelio formato (150x150 cm) drobės, kuriose – sąmoningai išdidinti amarilių žiedai. Paveiksluose nuosekliai atskleidžiama gėlės egzistencija, pabrėžiamas trapumas, žydėjimo kelias: virsmas iš svogūno į lapus ir stiebą, iš stiebo – į pumpurą, iš pumpuro – į žiedą, o žiedo su septyniomis purkelėmis metafizika – į septynis gamtos stebuklus.

Atraskime kiekvienas savo stebuklą stebėdami, kaip, skambant muzikos garsams, gimsta meno kūrinys.
 
Simas Žaltauskas (g. 1980 m. Klaipėdoje) Vilniaus dailės akademijoje (VDA) 2007 m. įgijo tapybos magistro laipsnį. 2004 m. dalyvavo Erasmus mainų programoje Castilla La Mancha universitete, Vizualiųjų menų fakultete (Cuenca, Ispanija). Nuo 2008 m. Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) narys, nuo 2011 m. VDA Klaipėdos fakulteto dėstytojas, nuo 2017 m. LDS Klaipėdos skyriaus tapytojų sekcijos pirmininkas. Aktyviai dalyvauja parodose: surengė 13 personalinių parodų, tarp jų  Stokholme, Londone, Kardife, dalyvavo 29 bendrose parodose. Už savo kūrybą menininkas yra pelnęs įvairių stipendijų, premijų, apdovanojimų Lietuvoje ir užsienyje. 2012 m. už lietuvių koloristinės tapybos tradicijos tęstinumą ir plėtrą jam įteiktas Antano Gudaičio garbės diplomas. Menininkas yra išleidęs ne vieną poezijos rinkinį.

Paroda vyks iki 2018 m. balandžio 4 d.

 

Klaipėdos etnokultūros centras

(Daržų g. 10)

 

2018 m. kovo 12 d. 17.30 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) atidaroma Irenos Kvedarienės (Palanga) medžio raižinių paroda „Metų rievės“. Dešimtmetį medį skaptuojančiai I. Kvedarienei raižyba yra širdies atgaiva, kūryba, o kurdama autorė laiko neskaičiuoja.

„Nuo vaikystės tėvelis įskiepijo meilę gamtai ir medžiui. Seniai kirbėjo svajonė prisiliesti prie medžio drožybos paslapčių ir taip pratęsti jo gyvenimą. Tik persiritusi per penkiasdešimt įsidrąsinau paimti rėžtuką ir drožti. Prieš dešimt metų drąsiai pradėjau skaptuoti ąžuolą. Skulptūras, skirtas tėvukų atminimui, stačiau tėviškėje ir savo sode. Pirmieji šių medžio skulptūrų vertintojai tie, kurie visada šalia – mano šeimos nariai ir antroji mano šeima – Palangos folkloro ansamblis „Mėguva“, – apie kūrybos pradžią prisiminė parodos autorė ir pati aktyviai dalyvaujanti šio ansamblio veikloje.

Pradėjusi nuo medžio skulptūrų, autorė vis labiau domėjosi medžio raižiniais ir jų spauda ant popieriaus. Ši lietuvių liaudies grafikos technika, dar kitaip vadinama ksilografija, Lietuvoje išpopuliarėjo XVI a. pradžioje Žemaitijoje. Nuo medyje raižytų formų (klišių), kitaip vadinamų „lentų“, buvo spaudžiami spaudai. Religinio turinio paveikslai buvo kabinami garbingiausioje namų vietoje. Parodoje „Metų rievės“ taip pat vyrauja religiniai motyvai – medyje išraižytų ir popieriuje atspaustų šventųjų paveikslai. Tradicinę liaudies grafikos techniką tęsianti Irena Kvedarienė žavi žemaitišku atkaklumu ir kantrybe.

Nuo 2013 m. parodos autorė rengia personalines parodas bei kasmet dalyvauja  respublikinėje konkursinėje liaudies meno parodoje „Aukso vainikas“. Klaipėdos turo meistrų parodose I. Kvedarienė yra laimėjusi III ir I vietas.  

Maloniai kviečiame.

Paroda veiks iki balandžio 13 d.

 

Klaipėdos Kultūrų Komunikacijų Centras (KKKC) / KULTŪRPOLIS

(Didžioji Vandens g. 2)
www.kkkc.lt
www.menokiemas.lt
www.kulturpolis.lt
www.facebook.com/tegyvuojakulturpolis

 

„100 MITŲ LIETUVAI“: EDUKACINĖ PATRICIJOS GILYTĖS KŪRINIO TRANSFORMACIJA

KKKC Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) atidarant Kauno galerijos „Meno parkas“ parodą „Ne muziejus…“, viena iš autorių Patricija Gilytė, pastebėjusi, kad mažieji parodos lankytojai domisi jos instaliacija „Natiurmortas su kranais ir jūra. 13-as kadras“, pasiūlė baigiantis ekspozicijai surengti edukacinį užsiėmimą ir leisti jauniesiems kūrėjams transformuoti jos kūrinį.

Menininkės pasiūlymą entuziastingai priėmė Klaipėdos Vydūno gimnazijos 5 m klasės mokiniai su dailės mokytoja A. Žvinklyte-Rimšiene, muzikos mokytoja I. Bertuliene, auklėtoja bei literatūros mokytoja L. Bručkiene. Paskutinę Kauno galerijos „Meno parkas“ parodos „Ne muziejus…“ eksponavimo dieną, vasario 18-ąją, jie su mokytojų ir tėvelių palaikymo komanda edukacinėje popietėje „Lietuvos šimtmečio ženklas“ įsitraukė į kūrybinį procesą ir, pratęsdami menininkės Patricijos Gilytės sukurto Klaipėdos reljefo „Natiurmortas su kranais ir jūra. 13-as kadras“ temą bei atliepdami šių dienų aktualijoms, instaliaciją transformavo į naujo Klaipėdos šimtmečio ateities simbolį „100 mitų Lietuvai“, skirtą Valstybės šimtmečio pagerbimui.

Mokiniai nusprendė, kad, kurdami pasveikinimą Lietuvai, interpretuos 100 metų vaizdinį. Iš jų pačių sukurtų ir bendraklasiams pristatytų 19 eskizų jaunieji kūrėjai išsirinko labiausiai patikusį, jį papildė vieni kitų idėjomis ir į KKKC Parodų rūmus atėjo jau žinodami, ką ir kodėl nori sukurti. Skaičius „100“ mokinių buvo apipintas prasmėmis: vienetas tapo Klaipėdos švyturiu – rodančiu kelią, neleidžiančiu paklysti, jungiančiu vandenį, žemę ir dangų; nulis centre tapo Lietuvos kontūrais, apgaubtais tradicine ornamentika puošta juosta, dar vienas nulis tapo Gyvybės medžiu – sąsaja su praeitimi, dabartimi ir ateitimi, su tradicijomis ir modernumu, su mūsų šaknimis ir kūrybiniu polėkiu. Užrašas ,,100 metų Lietuvai“ kūrybinio proceso metu labai simboliškai transformavosi į ,,100 mitų Lietuvai“ ir bendru sutarimu buvo paliktas toks – papildantis kompoziciją naujomis prasmėmis: juk mitai jungia mus su senąja Lietuva, jos kultūra ir pasaulėjauta, o tai, kas kuriama dabar, kada nors gali virsti naujais mitais... Renginį vainikavo vaikų atlikta J. Cechanovičiaus daina ,,Lietuva – dainų šalis“.

Meninė instaliacija dalyvauja Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoje akcijoje „Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai“.

Apie instaliacijos autorę Patriciją Gilytę
 
Patricijos Gilytės kūrybai būdinga temas nagrinėti pasitelkiant įvairiausias stilistikas, medžiagas, objektus, mechaninius elementus, taip pat – kviestis bendradarbiauti kvalifikuotą komandą:  kompozitorius, operatorius, fotografus ir kitus profesionalus, kurie padėtų drąsiai eksperimentuoti ir pasiekti užsibrėžto tikslo – taiklaus ir unikalios išraiškos kūrinio. Dar vienas svarbus Patricijos Gilytės kūrybos aspektas – performatyvumas, įsitvirtinęs kaip kūrybinė strategija jau nuo 2000-ųjų metų. Sąveika su aplinka, anot autorės, nenutrūksta ir ruošiant parodą – jos kūryba transformuojasi veikiama įvairių sąlygų. Objektas „Natiurmortas su kranais ir jūra. 13-as kadras“, kaip ir kiti menininkės projektai, yra tęstinis: autorė jį sukūrė atsižvelgusi į KKKC Parodų rūmų erdvės bei uostamiesčio ypatumus.

 

AUGUSTINO VIRGILIJAUS  BURBOS PARODA „SMĖLIO ŽMONĖS“

KKKC Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) 2018 m. vasario 23 d., penktadienį, 17.30 val. atidaroma Augustino Virgilijaus Burbos personalinė paroda „Smėlio žmonės“.

Vienas ryškiausių Lietuvos grafikų Augustinas Virgilijus Burba personalinėje parodoje „Smėlio žmonės” pristato pastarųjų metų linoraižinių estampus iš grafikos ciklų, sukurtų Lietuvai reikšmingų žmonių jubiliejų, istorinių datų temomis, bei vandens dažų technika atliktus tapybos darbus.

Menininkas labiausiai žinomas kaip estampų ir ekslibrisų kūrėjas. Jis dirba linograviūros, oforto bei akvatintos technika. Ankstyvieji estampai – daugiausia linoraižiniai, kuriems būdingas natūrai artimas vaizdo traktavimas, drąsi, ekspresyvi raižysena, sodrios linijos ir faktūrų įvairovė, vėlesniuose kūriniuose dailininkas vis dažniau rinkosi oforto techniką. Pastaruoju metu A. V. Burba vėl pamėgo linoraižinį: „Manau, pasitvirtino kitos medžiagos, nei intymus ofortas, pasirinkimas. Raižant linoleumą lengviau įveikiami didesni formatai, atspaudams būdingas monumentalesnis juodo ir balto poveikis ryškiu, kontrastais, sakyčiau, kiek grubesniu grafiškumu, ekspresija. Taigi, tokia grafika efektyviau užvaldo erdves, patraukia dėmesį”, – savo pasirinkimą argumentuoja menininkas.

Pasak dailėtyrininkės Kristinos Jokubavičienės, „ekspresyviuose A. V. Burbos estampuose atsiskleidžia grafiko stilius, kuriame organiškai dera dinamika ir statika. Jo kūriniai pasižymi turtinga raižysena, veržliu štrichu, siautulingu juodos ir baltos spalvų dėmių žaismu. Pagrindinis dailininko kūrinių motyvas – monumentali ir dinamiška žmogaus figūra, dažnai vaizduojama sudėtingu rakursu, deformuota, apsupta daugybės perkeltinę prasmę turinčių objektų, detalių, ji pati tampa ženklu ar simboliu“.

Pagrindinis A. V. Burbos kūrinių personažas – žmogus: ar tai būtų grafikos ciklas, skirtas Kristijono Donelaičio jubiliejui, ar kunigaikščiui Mykolui Oginskiui, ar naujausias tapybos ciklas „Smėlio žmonės”, padiktavęs ir šios parodos pavadinimą. Pastarąjį ciklą menininkas pristato kaip regėjimus: „Kaip ir grafikoje, taip ir čia vaizduoju žmogaus figūrą. Tai – dienoraštiniai regėjimai, be pradžios ir pabaigos, sunkiai įvardijami žodžiu. Jau seniai patyriau, kaip sunku įvardinti žodžiais tai, kas atsiskleidžia piešiniuose. Visa tai – tik laiko atkarpos, vaizdinių švystelėjimai, realių ar menamų, estetizuotų ar šiurkščių, žemiškų potyrių ekspresijos metamorfozė. Tarsi noras pagauti pro pirštus srūvantį smėlį. Tad ir pasakiau: visa tai – „Smėlio laikas“. Ir iš jo – „Smėlio žmonės“. To nesustabdomo vyksmo pilnos dienos, mėnesiai, metai. Šioje tėkmėje – tavo namai, kraštas, gimtinė, šalis. Šimtmečiai. Šimtmetis Lietuvai.“

Apie autorių

Augustinas Virgilijus Burba gimė 1943 06 27 Grūšlaukės kaime, Kretingos r. 1966–1971 m. studijavo tuometiniame Vilniaus dailės institute (dab. Vilniaus dailės akademija) dailės pedagogikos specialybę. Jo mokytojais buvo J. Švažas, L. Lagauskas, V. Karatajus.

Nuo 1976 m. gyvena ir kuria Klaipėdoje. Nuo 1980 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Parodinėje veikloje pradėjo dalyvauti nuo 1973 m., surengė daugiau kaip 30 personalinių parodų šalyje ir užsienyje, dalyvavo per 300 kolektyvinių parodų. Menininko darbai eksponuoti Vokietijoje, Italijoje, Rusijoje, Švedijoje, Kinijoje, Olandijoje, Suomijoje, Kuboje, pelnė gausybę prizų, premijų bei kitų apdovanojimų. A. V. Burbos kūrinių yra įsigiję Lietuvos dailės muziejus, Vilniaus ir Italijos Pizos universitetai, M. K. Čiurlionio galerija Čikagoje bei privatūs kolekcininkai.


Augustino Virgilijaus Burbos  paroda „Smėlio žmonės“ veiks iki 2018 m. kovo 25 d.
KKKC Parodų rūmų (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) darbo laikas: trečiadienį–sekmadienį 11–19 val. (valstybinių švenčių dienomis nedirba).

 

„TIRPSTANČIOS FORMOS“: ARŪNĖS TORNAU TAPYBOS PARODA KLAIPĖDOJE

KKKC Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) 2018 m. vasario 23 d., penktadienį, 18 val. atidaroma Arūnės Tornau kūrybos paroda „Tirpstančios formos“. Šeštadienį, vasario 24 d., 11.30 val. menininkė kviečia į ekskursiją po ekspoziciją.

Arūnė Tornau parodoje „Tirpstančios spalvos“ pristato 2015– 2017 m. sukurtus tapybos darbus ir erdvinę tekstilės instaliaciją. Didelio formato paveiksluose menininkė analizuoja ją dominančias egzistencines gamtos ir žmogaus būties trapumo temas ir sieja jas su aktualia sociologine (modernybės epochos) griūties jausena, jau kuris laikas dominuojančia šiuolaikinio meno kontekste ir kultūros teorijos tekstuose.

A. Tornau visada domino gamtos cikliškumo, laikinumo, jos kaitos ir nykimo, ekologinės temos, bet tik per pastaruosius 5–7 metus jai pavyko išgryninti savo mintis: temos abstrahavosi, apsivalė nuo nereikalingų smulkmenų, koloritas tapo santūresnis, spalvos prislopintos. Šios temos taip pat pradėjo rezonuoti su visai kitomis, „apokaliptinėmis“ nuojautomis platesniame tarptautiniame šiuolaikinio meno kontekste, kuris reaguoja į globalias dabarties politines, ekologines, ekonomines krizes. Ramus, sutelktas vaizdas atsirado kaip priešprieša intensyviam šiuolaikinės informacijos srautui. Ši tema jai atrodo aktuali ir savo egzistenciniu poetiniu pobūdžiu. Naujam ciklui būdingas tuštumos kaip niekieno, „užribio“ žemės vaidmuo. Kūriniuose dominuoja efemeriški, nykstantys vaizdiniai – spalvų blukimo, daiktų dūlėjimo, pėdsakų nykimo, kaitos motyvai. Tokiame nykimo ir mirties estetikos kontekste daiktų ar objektų buvimas tik nujaučiamas arba jų išvis nėra. Nerangios, amorfiškos architektūrinės formos, vertikaliai stūksančios abstrakčioje klampioje erdvėje, sukelia civilizacijos ar egzistencijos pabaigos jausenas.

Paskutinių, dar niekur nerodytų A. Tornau darbų ciklą „Užtvaros“ sieja vienas motyvas: tam tikros kliūtys, trukdančios žiūrėti gilyn į paveikslą: tvoros, užuolaidos, medžių kamienai, į tankius mazgus susiraizgę krūmynai, medžių išvartos. Pagrindinis objektas – tarsi paslėptas, uždengtas nuo žiūrovo akių, tačiau jauti jį esant. Tas slaptumo jausmas ir tamsus koloritas sukuria baugumo ir įtampos atmosferą. Žiūrėjimas pro užtvarą tampa lyg bandymu patekti į draudžiamą teritoriją, o miškas – personifikacija, abstrahuotu jausminiu pasauliu.

Parodoje pristatoma erdvinė instaliacija, pasak menininkės, atskleidžia jos, kaip moters kūrėjos, asmenišką ir emocinį žvilgsnį: „Ciklą papildanti paralelinė tema bei forma – erdvinė instaliacija, skirta mano prieš kelerius metus mirusiai mamai. Tai – labai trapus, intymus, emociškai man svarbus kūrinys, kuris įvestų žmogišką mastelį ir kartu sustiprintų  abstrakčių gamtos būsenų poveikį, sukuriamą mano didelių formatų tapyba“.

Apie autorę

Arūnė Tornau (g. 1956) – tapytoja, dailės pedagogė. 1974–1979 m. studijavo Vilniaus dailės institute. Nuo 1990 m. Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) narė, 2009–2016 m. LDS tapybos sekcijos pirmininkė. Dalyvavo daugelyje tarptautinių ir respublikinių parodų, vykdė meno edukacinius projektus Lietuvoje ir užsienyje. Kelių dailės vadovėlių, knygos „Latcho drom“, daugelio straipsnių, kelių videofilmų, TV ir radijo laidų apie meną ir meno pedagogiką autorė ir bendraautorė. Kūrė scenografiją spektakliams, kuravo tapybos parodų projektus Lietuvoje ir užsienyje (Liuksemburge,  Briuselyje, Hagoje, Berlyne, Varšuvoje). Menininkė nuolat dalyvauja grupinėse parodose šalyje bei užsienyje ir rengia asmenines savo kūrybos parodas.

Vasario 24 d., šeštadienį, 11.30 val. menininkės Arūnės Tornau vedama ekskursija po parodą „Tirpstančios formos“. Būtina registracija el. paštu: edukacija@kkkc.lt arba tel. 8 650 71704 (ekskursijos kaina įeina į bilieto kainą: 1,70 Eur, 0,85 Eur. Neįgaliesiems, Klaipėdos moksleiviams – nemokamai).


Arūnės Tornau paroda „Tirpstančios formos“ veiks iki 2018 m. kovo 25 d.
KKKC Parodų rūmų (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) darbo laikas: trečiadienį–sekmadienį 11–19 val. (valstybinių švenčių dienomis nedirba).

 

 

KKKC PARODŲ RŪMUOSE – VYTO KARACIEJAUS JUBILIEJINĖ PARODA „POŽIŪRIS“

2018 m. vasario 23 d., penktadienį, 17 val. KKKC Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) atidaroma fotomenininko Vyto Karaciejaus personalinė fotografijų paroda „Požiūris“, skirta autoriaus 70-mečiui ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Renginyje eiles skaitys režisierius Domininkas Malajavas.

Retrospektyvinės V. Karaciejaus parodos „Požiūris“ ekspozicija sudaryta iš dviejų dalių: pirmojoje dalyje fotomenininkas pristato vertingiausias nuotraukas iš fotografijos ciklų „Smėlio legenda“ (1994 m.), „Jūros paslaptys“ (1998 m.), „Fototeatras“ (1998 m.), „Prie amžiaus slenksčio“ (1999 m.), „Draugai ir kaimynai“ (2000 m.), „Buvimo ženklai“ (2002 m.), „Būties miražai“ (2007 m.), „Pajūrio peizažai“ (2008 m.) ir kt.

„Kaip ir kiekvienas mirtingasis, aš noriu palikti pėdsaką savo aplinkoje, savo žemėje. Ateina žmogui laikas, kai jis turi ką pasakyti, turi ką parodyti. Tai daryti reikia ir tai yra tik maža dalis to, ką esi per savo gyvenimą nuveikęs. Man pasisekė. Visą gyvenimą ne tik dirbau kasdienius darbus, bet ir kūriau. Keitėsi požiūris į žmogų, miestą, gamtą, laikmetį...“ – pristatydamas savo retrospektyvinę parodą atvirauja fotomenininkas.

Antroji ekspozicijos dalis sudaryta iš naujausio V. Karaciejaus fotografijų ciklo „LDK buvimo ženklai“, kuriamo nuo 2017 m. Ją autorius dedikuoja Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Šio ciklo fotografijos – tai menininko  improvizacijos LDK temomis. Vaizdai, persipynę vienas su kitu, kuria paslaptingumo atmosferą ir kelia žiūrovams savitas asociacijas.

„Tas patirtas stebuklo jausmas, kad LDK yra ne mitas, ne įspūdinga istorinė legenda, ne tik keli dažniausiai kartojami vardai ir kelios iš mokyklinių vadovėlių galvon įsirėžusios datos, bet tikra istorinė realybė. Kad LDK – realiame laike gyvenę stiprūs ir valingi žmonės. Savo garbei ir mūsų ateičiai nuveikę didingus darbus, sukrovę materialius ir dvasinius turtus, palikę stiprybės ir išlikimo, savigynos ir narsumo, orumo ir išdidumo, pagarbos savo žemei ir protėviams ženklus. Sukūrę valstybę, be kurios jau niekada nebus įsivaizduojama Europos istorija ir likimas. Kad LDK yra tikrų tikriausias mūsų istorinis, kultūrinis ir dvasinis slaptažodis“, – inspiracijas sukurti šį ciklą atskleidžia V. Karaciejus.

Pasak fotomenininko Gyčio Skudžinsko, „Vytą Karaciejų nuolatos dominančios temos – būtis, laikinumas, tikrovės ir fikcijos santykis. Dažniausiai objektyvo taikiklyje atsiduria ne realaus pasaulio, bet perkurtų situacijų veikėjai ir detalės. Autorinis braižas ir puiki nuojauta autorių pastato į vieną gretą su šiandienos vizualiosios kultūros tendencijas plėtojančiais menininkais. Vyto atspauduose susipina aukštoji ir gatvės kultūros, šventinė romantika ir kasdienybės rutina. O parodos žiūrovas, sekdamas autoriaus nužymėtais taškais, gali perskaityti visiškai naują istoriją“.

Apie autorių

Vytas Karaciejus gimė 1948 m. kovo 10 d. Milvyduose, Varėnos r. Baigė Kauno aukštesniąją dailės mokyklą, specialybė – dailininkas fotografas. Nuo 1975 m. gyvena ir kuria Klaipėdoje. Nuo 1977 m. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. 1997 m. fotomenininkui suteiktas Tarptautinės meninės fotografijos federacijos (FIAP) fotografo menininko (AFIAP) garbės vardas, 2005 m. – meno kūrėjo statusas.

Šalies ir užsienio parodose V. Karaciejus dalyvauja nuo 1977 m., yra surengęs daugelį personalinių parodų, nuolat dalyvauja bendruose šalies ir tarptautiniuose fotomeno projektuose. Menininko darbų yra įsigiję Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Lietuvos dailės muziejus, FIAP (Lozana, Šveicarija). Kūrėjas yra išleidęs fotoalbumus „Klaipėda: buvimo ženklai“ (2002 m.) ir „Klaipėda: laiko ženklai“ (2011 m.).


Vyto Karaciejaus fotografijų paroda „Požiūris“ veiks iki 2018 m. kovo 25 d.
KKKC Parodų rūmų (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) darbo laikas: trečiadienį–sekmadienį 11–19 val. (valstybinių švenčių dienomis nedirba).

 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

(Didžioji vandens g. 3)
www.mlimuziejus.lt

 

 

 

 

Klaipėdos fotografijos galerija

(Tomo g. 7)
www.photoklaipeda.lt

 

 

 

Klaipėdos Kultūros fabrikas

(Bangų g. 7)
www.photoklaipeda.lt

 

 

Jaunimo biblioteka

(Tilžės g. 9)

 

 

Baroti galerija

(Aukštoji g. 3, 3A)
www.barotigalerija.lt

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka

(Turgaus g. 8)

www.biblioteka.lt

 

Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Jaunimo skyriuje (Tilžės g. 9)
Kovo 9 d. 15 val. Klaipėdos miesto mokyklų 5-8 klasių mokinių fotonovelių konkurso „Geltona. Žalia. Raudona", skiriamo Lietuvos valstybingumo šimtmečiui, parodos atidarymas, dalyvių pagerbimas ir apdovanojimas.

Paroda eksponuojama iki kovo 30 d.
Konkurso organizatorius – Klaipėdos Tauralaukio progimnazija. https://www.facebook.com/events/1581582011925605/

 

si:said galerija

(Daržų g. 18)
www.sisaid.lt


Galerijos darbo laikas IV‒V 15‒18 val.

 

 

Ievos Simonaitytės
Klaipėdos apskrities viešoji biblioteka

(Herkaus Manto g. 25)
www.klavb.lt